G2VET haluaa kehittää ymmärrystä termin “kestävä kehitys” ulottuvuuksista ja luoda yhteisön kestävän kehityksen alalla oppilaitosten jokapäiväisessä työssä. Siksi haluamme luoda kehittyneitä viestintämuotoja kumppaneiden välille ja lisätä tietoisuutta oppimalla toisiltamme ja toisiltamme. Tavoitteena on rohkaista itseämme ja yhteisöä osallistumaan kestävän kehityksen aiheeseen.

Tätä tarkoitusta varten perustamme blogin, jossa kerromme hankkeen tuloksista ja prosessista (working-out-loud) ja jossa on mahdollisuuksia yhteisön kehittämiseen. Kehitämme pieniä oppimisen eväitä (lifehackit) käsitellyistä aiheista ja keräämme niistä kokoelman, joka on osa “pienten askelten” työkalupakkia, jonka kuka tahansa voi toteuttaa. Julkaisemme olennaisimmat oppimiskohteet oppaan muodossa.

G2VET:n tavoitteena on, että osallistuvien oppilaitosten henkilökunta tuntee lifehackit ja voi soveltaa niitä käyttämällä asianmukaisia digitaalisia resursseja. Organisaatioiden ja osastojen henkilöstö tuntee eurooppalaisen GreenComp-mallin ja osaa arvioida osaamistaan. Hankekonsortio toimii itse oppijan roolissa. Dokumentoimme oppimismatkamme ja annamme ne käyttöön kokemuksena.