KESTÄVYYS

Kestävä kehitys tarkoittaa eri asioita eri ihmisryhmille. Usein termejä “kestävä kehitys” ja “kestävä kehitys” käytetään samassa merkityksessä, vaikka ne tarkoittavat eri asioita.

Mutta voimmeko löytää yhteisen määritelmän “kestävyydelle”?

Käsite on monimutkainen ja monitulkintainen. Hankkeen aikana lähestymme eri ulottuvuuksia. Lähtökohtanamme on kuitenkin laaja yksimielisyys siitä, että kestävyys on tärkeää kaikille työelämässä ja jokapäiväisessä elämässä ja että kestävyyskysymykset on sisällytettävä kaikkiin koulutusaloihin.

EU-kumppanuutena viittaamme vihreää osaamista koskevaan EU:n viitekehykseen (Green Comp).

Se on kehitetty osana Euroopan Green Deal -ohjelman täytäntöönpanotoimenpiteitä, joilla edistetään ympäristön kestävyyttä koskevaa oppimista. GreenCompissa määritellään joukko kestävän kehityksen taitoja, jotka on sisällytettävä koulutusohjelmiin, jotta oppijat voivat kehittää tietoja, taitoja ja asenteita, jotka edistävät ajattelua, suunnittelua ja toimintaa empaattisesti, vastuullisesti ja maapallosta ja kansanterveydestä huolehtimalla.

GreenComp perustuu seuraavaan kestävän kehityksen määritelmään:

“Kestävyys tarkoittaa kaikkien elämänmuotojen ja planeetan tarpeiden asettamista etusijalle varmistamalla, että ihmisen toiminta ei ylitä planeettamme rajoja. … Kestävän kehityksen osaaminen antaa oppijoille valmiudet omaksua kestävän kehityksen arvoja ja omaksua monimutkaisia järjestelmiä, jotta he voivat toteuttaa tai pyytää toimia, jotka palauttavat ja ylläpitävät ekosysteemien terveyttä ja lisäävät oikeudenmukaisuutta, ja luoda visioita kestävästä tulevaisuudesta.”.

GreenComp-kehys on suunniteltu ei-sitovaksi viitekehykseksi oppimisohjelmille, jotka edistävät kestävän kehityksen osaamista.

Asiakirja on ladattavissa täältä useilla eurooppalaisilla kielillä.