HANKEKUMPPANIT

STIFTUNG BILDUNG & HANDWERK I GERMANY

Paderbornissa, Saksassa, sijaitseva Education & Crafts Foundation on sitoutunut edistämään yhtäläisiä koulutus- ja työmahdollisuuksia, jotka ovat edellytys yhtäläisille mahdollisuuksille yhteiskunnassa. Paderbornin piirin käsityöläiskilta perusti sen vuonna 2001 voittoa tavoittelemattomana järjestönä. Paderbornin piirin käsityöläiskilta on perustamisestaan lähtien ajanut paitsi alueellisen käsityöläisalan taloudellisia ja poliittisia etuja myös kestävää ja ajanmukaista koulutusta ja täydennyskoulutusta.

Panostamme työmme laatuun ja johdamme sen takaisin tulevaisuuteen suuntautuvan koulutuksen edistämiseen. Tätä varten säätiö on tiiviisti yhteydessä säätiöverkostoon, johon kuuluu kahdeksan koulutusyritystä sekä yksi yliopisto ja kolme koulua ulkomailla. Tavoitteenamme ovat suorituskyky, innovatiivisuus ja korkea vastuuntunto ihmisistä ja ympäristöstä. Toimimme kestävällä ja resurssisuuntautuneella tavalla.


KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSLIITTO (KPEDU) I SUOMI

Kpedu on monialainen ja aktiivisesti kehittyvä koulutusorganisaatio, joka järjestää ammatillista toisen asteen perus- ja lisäkoulutusta, valmistavaa koulutusta, oppisopimuskoulutusta ja kansanopistokoulutusta.

Kestävän kasvun strategiamme 2021-2025 mukaan olemme sitoutuneet kestävän kehityksen periaatteisiin ja käytäntöihin, jotka perustuvat jatkuvan parantamisen periaatteeseen. Tavoitteenamme on toimia innovatiivisesti, asiakaslähtöisesti (sekä opiskelijat että työelämä) ja tuottaa asiantuntemusta, joka edistää kestävän kehityksen mukaista ajattelua ja toimintaa eri ammattialoilla.

Alueellamme vety-, tuulienergia- ja akkuklusteri kukoistavat ja luovat uusia koulutustarpeita tulevaisuuden osaamiselle vihreän siirtämisen alalla. Yhteiskuntavastuumme rakentaa tulevaisuutta taloudellisesti, ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävien ratkaisujen varaan. Tavoitteena on edistää opiskelijoiden, henkilöstön, työelämän, ympäristön ja vaikutusalueen kokonaisvaltaista hyvinvointia.


BERUFLICHES BILDUNGS- UND TRAININGSZENTRUM ÖSTERREICH (BBRZ-Ö) I AUSTRIA

BBRZ (ammatillinen koulutus- ja kuntoutuskeskus) on yksi Itävallan suurimmista ammatillisen koulutuksen ja kuntoutuksen asiantuntijoista. Vuodesta 1975 lähtien tehtävämme on ollut tukea, rohkaista ja tukea mahdollisimman monia työikäisiä ihmisiä kehittämään ja hyödyntämään ammatillisia ja sosiaalisia mahdollisuuksiaan. Siksi tuemme ihmisiä, jotka eivät enää pysty harjoittamaan aiempaa ammattiaan fyysisen tai psyykkisen sairauden tai tapaturman vuoksi, paluumatkalla työelämään. Lisäksi tarjoamme erityispalveluja näkövammaisille, autismin kirjon henkilöille tai henkilöille, joilla on aivovammoja tai neurologisia sairauksia. Tuemme asiakkaitamme aktiivisesti ja kehitämme yhdessä heidän kanssaan kuntoutussuunnitelman heidän tulevaisuuttaan varten. Kaikki palvelumme tähtäävät tavoitteeseemme, joka on asiakkaidemme kestävä integroituminen avoimille työmarkkinoille. Asiakkaamme ovat aktiivisia oman ammatillisen kuntoutusprosessinsa suunnittelijoita. Olemme mukana heidän kanssaan silmien tasolla, noudatamme kokonaisvaltaista lähestymistapaa ja luotamme heidän kykyihinsä ja vahvuuksiinsa.


CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN (JCYL) I ESPANJA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN on autonomisen alueen opetusviranomainen, jolla on toimeenpano- ja hallintovalta alueen koulutusjärjestelmän hallinnoinnissa. Se vastaa ammatillisesta koulutuksesta, jota hallinnoi ammatillisen koulutuksen pääosasto. Pedagogiset perusnäkökohdat, tavoitteet, ydinosaaminen, oppimistulokset, sisältö ja arviointikriteerit sekä tutkintotodistusten pätevyys kuuluvat osaston toimivaltaan. Päätehtäviin kuuluvat akateemisen organisaation ja opetussuunnitelmien suunnittelu sekä yhteistyön kehittäminen ja verkostojen hallinnointi. Osasto on siis sitoutunut ammatillisen koulutuksen kansainvälistymiseen ja yhteiskunnallisesti ja kasvatuksellisesti merkittävien aiheiden toteuttamista koulutuksessa koskevaan tutkimukseen. JCYL on mukana monenlaisissa koulutusorganisaatioissa ja on vahva kumppani verkostoitumisessa.