KESTÄVYYS ELÄINLÄÄKÄRIN TYÖSSÄ

palapeli, viimeinen osa, yhteenliittäminen-3223941.jpg

Kestävää kehitystä edistävä koulutus (ESD) on Euroopan unionin (EU) tärkeä painopistealue kestävän kehityksen edistämisessä. EU on sisällyttänyt ESD:n politiikkoihinsa antaakseen ihmisille tiedot, taidot ja arvot, joita he tarvitsevat suojellakseen maapalloa ja edistääkseen kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista.

Ammatillisella koulutuksella on ratkaiseva rooli ESD:ssä, sillä se sisällyttää kestävän kehityksen periaatteet koulutusohjelmiin, joilla pyritään kehittämään tulevien ammattilaisten kestäviin käytäntöihin tarvittavia tietoja, taitoja ja asenteita. Sisällyttämällä ESD osaksi ammatillista koulutusta yksilöt saavat valmiudet ajatella ja toimia kestävällä tavalla eri aloilla, kuten liike-elämässä, teollisuudessa ja työelämässä, edistämällä ympäristövastuullisuuden kulttuuria ja kestäviä käytäntöjä organisaatioissa.

Miten opettaa kestävää kehitystä?

EU:n vihreän osaamisen viitekehyksellä (GreenComp) on tässä yhteydessä keskeinen rooli ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen edistämisessä.

Tutustu kestävän kehityksen eurooppalaisen osaamisperustan sisältöön ja selvitä, mitkä taidot kuuluvat kestävään kehitykseen ja miten ne koostuvat tiedoista, taidoista ja asenteista.

Kestävä kehitys pakolliseksi kurssiksi tuleville ammattilaisille Suomessa
Voit lukea, miten tämä toimii Kpedun suomalaisten hankekumppaneidemme blogikirjoituksesta.

https://g2vet.eu/recommended-by-us/ecosocially-educated-professionals-for-a-sustainable-future/