MEISTÄ

G2VET on ERASMUS+ KA2-kumppanuus, johon osallistuvat ammatillisen koulutuksen alan oppilaitokset Itävallasta, Suomesta, Espanjasta ja Saksasta.
Haluamme yhdessä antaa virikkeitä “vihreän kulttuurin” luomiseksi oppilaitoksissamme ja rohkaista laajaa yhteisöä osallistumaan aiheeseen, aktivoimaan itseään ja muita ja kehittämään prosessia johdonmukaisesti eteenpäin.

Olemme vakuuttuneita siitä, että koulutuksella on keskeinen rooli EU:n ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Koulutuksen avulla voidaan tavoittaa eri elämänvaiheissa olevia ihmisiä, joilla on erilainen sosioekonominen tausta ja jotka asuvat eri maantieteellisillä alueilla. Koulutuksella voidaan saada kansalaiset toimimaan vastuullisina työntekijöinä työpaikoillaan ja/tai yksityiselämässään ilmastonmuutoksen ja kestävän kehityksen suhteen.

Jotta tämä voitaisiin saavuttaa laajassa mittakaavassa, kaikkien ammatillisen koulutuksen alalla työskentelevien, erityisesti kouluttajien, olisi ensin ymmärrettävä aiheen monimutkaisuus, löydettävä sopiva määritelmä, kehitettävä tietoisuutta ja hankittava uusia tietoja ja taitoja. Tästä kumppanuus “G2VET” haluaa aloittaa.

Hankkeen tavoitteena on lisätä tietoisuutta, muuttaa asenteita ja saada työntekijät toimimaan. Tavoitteena on osoittaa yksinkertaisin ja pienin askelin, miten jokainen työntekijä voi toimia kestävästi työssään.


Hankkeen kesto: 12/2022 – 06/2024
Hankkeen numero: 2022-1-DE02-KA220-VET-000086891

Euroopan unionin rahoittama. Esitetyt näkemykset ja mielipiteet ovat kuitenkin vain kirjoittajan (kirjoittajien) omia eivätkä välttämättä vastaa Euroopan unionin tai Euroopan koulutuksen ja kulttuurin toimeenpanoviraston (EACEA) näkemyksiä ja mielipiteitä. Euroopan unionia tai EACEAa ei voida pitää niistä vastuussa.