Learn-Reflect-Act

Mitä otan mukaani EARTH HOUR 2024 -tapahtumasta? Mielestäni Earth Hourin kaltaiset toimintapäivät ovat arvokkaita tilaisuuksia oppia ympäristöasioista, pohtia omia tekojamme ja keskustella niistä yhdessä. Näin voimme lisätä tietoisuutta tarpeesta suojella ympäristöämme. Olen iloinen siitä, että ympäristöjärjestöt tarjoavat mielenkiintoisia ideoita ja koulutusmateriaalia tämän vuoropuhelun tueksi. Ne kannustavat ja edistävät sitoutumista kestävään tulevaisuuteen. Koska jokainen teko, oli se kuinka pieni tahansa, voi […]

Onnellisuus ja kestävä kehitys

Tänään vietetään kansainvälistä onnellisuuden päivää, jonka Yhdistyneet kansakunnat perusti vuonna 2012 muistuttamaan meitä siitä, miten tärkeitä onnellisuus ja hyvinvointi ovat ihmiselämälle. Tämän kansainvälisen päivän perusteluissa YK korostaa kestävän kehityksen merkitystä yksilön ja yhteiskunnan onnellisuudelle. Jatkuvasti muuttuvassa maailmassa, jolle on ominaista epävarmuus ja monimutkaiset haasteet, taidot, kuten joustavuus, empatia, kriittinen ajattelu ja sosiaalinen pätevyys, ovat ratkaisevassa asemassa hyvinvointimme kannalta. Kyky käsitellä […]